1.Wyjaśnij,dlaczego szklanka postawiona na mokrym spodeczku "przykleja się" do niego.(minimum 3 zdania,max 5)
......................................
2.Co to jest powierzchnia swobodna cieczy?Napisz w 3 zdaniach.
...................................................
3.Które z tych ciał są przewodnikami ciepła?
miedź,porcelana,diament,szkło,platyna
4.Izolatorami ciepła są : (wybierz z nazw pod spodem)
guma,stal,szkło,ciepło,platyna,tworzywo sztuczne
5.Jakie są różnice między ciałami stałymi i cieczami,a jakie podobieństwa?(podobieństwa minimum 4 przykłady i w różnicach też)
6.Jakie są różnice między gazami i cieczami,a jakie podobieństwa?(podobieństwa minimum 4 przykłady i w różnicach też)

1

Odpowiedzi

2009-12-12T22:10:26+01:00
1
szklanka postawiona na mokrym spodeczku przykleja się do niego, ponieważ siły przylegania i siły spójności są bardzo duże
2
Powierzchnia swobodna cieczy- pozioma, samorzutnie wytwarzana przez ciecze ich górna powierzchnia.
3
miedź,platyna
4
guma,szkło,tworzywo sztuczne
5
Ciała stałe
odległości miedzy cząsteczkami są bardzo małe
cały czas drgają
trudno zmienić ich objętość
kształt jest trwały
gazy
odległości między cząsteczkami są duże
cząsteczki zderzają się ze sobą, oddziaływania są bardzo słabe
kształt zależy od kształtu naczynia
łatwo zmienić objętość
ciecze
odległości między cząsteczkami są małe
cząsteczki przemieszczają się względem siebie
trudno zmienić jest ich objętość
kształt zależy od kształtu naczynia


23 4 23