Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T22:10:18+01:00
CH2-O-C(O)-C17H33
I
CH-O-C(O)-C17H33 + 80 O2 ------>57 CO2 + 52 H2O
I
CH2-O-C(O)-C17H33
20 4 20
2009-12-12T22:12:35+01:00
(C₁₇H₃₃COO)₃C₃H₅ + 80O₂ --> 57CO₂ + 52H₂O
5 5 5