Napisz wzory sumaryczne podanych soli:
a) chlorek magnezu
b)azotan (v) wapnia
c)siarczek miedzi(i)
d)węglan litu
e)siarczan (vi) potasu
f)fosforan(v)cynku
g)siarczan(vi)glinu
h)chlorek żelaza(iii)
Podaj wzory i nazwy systematyczne soli o podanych nazwach zwyczajowych

a)kreda
b)saletra indyjska
c)sól kamienna
d)sól gorzka
e)gips krystaliczny
f)sól kuchenna

Dokończ podane równania reakcji oraz odczytaj je.

a) K+H2SO4-....................................................
OPIS...................................
B)Na+H3PO4-.............................................
OPIS..................................
C)AL+HCL........................................
OPIS..................................
D)Mg+HNO3-...................................
OPIS............................

1

Odpowiedzi

2009-12-12T22:25:22+01:00
A) MgCl₂
b) Ca(NO₃)₂
c) Cu₂S
d) Li₂CO₃
e) K2SO4
f) Zn₃(PO₄)₄
g) Al₂(SO₄)₃
h) FeCl₃

a) kreda - CaCO₃ węglan(IV) wapnia
b) saletra indyjska - KNO₃ azotan(V) potasu
c) sól kamienna - NaCl chlorek sodu
d) sól gorzka - MgSO₄ siarczan(VI) magnezu
e) gips krystaliczny - CaSO₄ siarczan(VI) wapnia
f) sól kuchenna - NaCl chlorek sodu


a) 2K+H2SO4 -> K2SO4 + H2
OPIS: siarczan(VI) potasu
B) 6Na+2H3PO4 -> 2Na3PO4 + 3H2
OPIS: fosforan(V) sodu
C)2AL+6HCL -> 2AlCl3 + 3H2
OPIS: chlorek glinu
D)Mg+2HNO3 -> Mg(NO3)2 + H2
OPIS: azotan(V) magnezu

2 3 2