Odpowiedzi

2012-09-25T09:49:44+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

 H2SO4 ---> 2H(+) + SO4(2-)
 kation wodorowy + anion siarczanowy(VI)
 
 NaOH ---> Na(+) + OH(-)
 kation sodowy + anion wodorotlenkowy
 
 K3PO4 ---> 3K(+) + PO4(3-)
 kation potasowy + anion fosforanowy(V)
 
 HNO3 ---> H(+) + NO3(-)
 kation wodorowy + anion azotanowy(V)
 

 CaCl2 ---> Ca(2+) + Cl(-)
 kation wapniowy + anion chlorkowy