1.Przeczytaj akapit 2 i przypomnij sobie co wiesz o sarmatyzmie. Na podstawie fragmentu scharakteryzuj typowo sarmacki styl życia, do którego nawiązuje Mickiewicz opisując otoczenie dworu .


akapit 2.
Dóm mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi
Użątku, co pod strzechą zmieścić się nie może;
Widać, że okolica obfita we zboże,
I widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszerz smugów
Świecą gęsto jak gwiazdy, widać z liczby pługów
Orzących wcześnie łany ogromne ugoru,
Czarnoziemne, zapewne należne do dworu,
Uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek:
Że w tym domu dostatek mieszka i porządek.
Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T22:25:58+01:00
Barokowa formacja kulturowa dominująca w Polsce od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku. Opierała się na micie, jakoby szlachta polska miała pochodzić od sarmatów– starożytnego ludu zamieszkującego początkowo między Dolną Wołgą a Donem. Po Sarmatach szlachta miała odziedziczyć umiłowanie wolności, gościnność, dobroduszność, męstwo oraz odwagę.
Było to skromne mieszkanie na wsi lecz bardzo bogato zdobiony wewnątrz
3 3 3