3.Do trzech postaci, o których mowa w akapicie 5, dopisz związane z nimi wydarzenia wspomniane przez Mickiewicza:

Tadeusz Kościuszko :
Tadeusz Rejtan :
Jakub Jasiński :

akapit 5:
Tu Kościuszko w czamarce* krakowskiej, z oczyma
Podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma;
Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów,
Że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów,
Albo sam na nim padnie*. Dalej w polskiej szacie
Siedzi Rejtan* żałośny po wolności stracie,
W ręku trzyma nóż, ostrzem zwrócony do łona,
A przed nim leży Fedon i Żywot Katona.
Dalej Jasiński*, młodzian piękny i posępny,
Obok Korsak, towarzysz jego nieodstępny,
Stoją na szańcach Pragi, na stosach Moskali*,
Siekąc wrogów, a Praga już się wkoło pali.
Nawet stary stojący zegar kurantowy
W drewnianej szafie poznał, u wniścia alkowy,
I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
By stary Dąbrowskiego posłyszeć mazurek*.

1

Odpowiedzi

2009-12-12T22:32:17+01:00
Tadeusz Kościuszko: powstanie kościuszkowskie
Tadeusz Rejtan : chciał nie dopuścić do I rozbioru Polski
Jakub Jasiński : był razem z Tadeuszem Rejtanem
1 1 1