Zadanie 1

W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 10 molowy z roztworem 2 molowym aby otrzymać roztwór 4 molowy.

Zadanie 2
w jakim stosunku masowym należy zmieszać 36 procentowy roztwór kwasu solnego z wodą aby otrzymać roztwór 10 procentowy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T09:48:16+01:00
1. Aby obliczyć stosunek objętościowy możemy skorzystać z krzyża stężeń :

10 moli 4-2= 2 2

4 mole

2 mole 10-4=6 6


Stosunek objętościowy wynosi 2:6 po skróceniu 1:3


2. W tym zadaniu również możemy skorzystać z krzyża :)

Zakładamy ze woda jest roztworem o stężeniu 0%


36 % 10-0= 10 10

10%

0 % 36-10= 26 26

Stosunek wynosi 10:26 czyli po skróceniu 5:13