W zakładzie wytwarzającym obuwie zaplanowano produkcje na pirwszy kwartał 2006roku w liczbie 2 400 par butówdziecięcych, 2000 męskich i 1 600- damskich.
Załoga zakładu przekroczyła plan, wytwarzając więcej par butów:dziecięcych o 30% męskich o 15% a damskich o 25%.Oblicz łączną lioczbę wyprodukowanych paar butó w pierwszym kwartale 2006 roku.PILNE zapisz wszystkie obliczenia

3

Odpowiedzi

2009-12-12T22:39:03+01:00
W zakładzie wytwarzającym obuwie zaplanowano produkcje na pirwszy kwartał 2006roku w liczbie 2 400 par butówdziecięcych, 2000 męskich i 1 600- damskich.
Załoga zakładu przekroczyła plan, wytwarzając więcej par butów:dziecięcych o 30% męskich o 15% a damskich o 25%.Oblicz łączną lioczbę wyprodukowanych paar butó w pierwszym kwartale 2006 roku.

2400 dziecięcych
2000 męskich
1600 damskich

wystarczy teraz do każdej liczby dodać procent.

czyli

2400 + 20% = 3120 par
2000 + 15% = 2300 par
1600 + 25% = 2000 par

Sumujemy ilość:
3120 + 2300 + 2000 = 7240 - tyle par wyprodukowała firma w pierwszym kwartale 2006 roku
2009-12-12T22:41:26+01:00
2400*1,3=3120
2000*1,15=2300
1600*1,25=2000
2000+2300+3120=7420
Odp. W pierwszym kwartale 2006r. wyprodukowano 7420 par butów.
2009-12-12T22:42:06+01:00
30 % z 2400 = 30/100 * 2400 = 740
2400 + 740 = 3120 - buty dzieciece
15% z 2000 = 15/100 * 2000 = 300
2000 + 300 = 2300 buty meskie
25% z 1600 = 25/ 100 * 1600 = 400
1600 + 400 = 2000 buty damskie
razem 7420 par