1.Jaka liczba a) moli b) atomów c) cząsteczek znajduje się w 138g K2CO3
2.W reakcji siarki z miedzią powstaje siarczek miedzi(I). Ile gramów miedzi należy użyć aby przereagowało 4 g siarki
3.Ile gramów tlenu znajduje się w 11,2 dm3 SO2 odmierzonego w warunkach normalnych
4.W reakcji redukcji tlenku ołowiu (IV) PbO2 wodorem otrzymano 2,5 mola ołowiu . Obliczyć ile pary wodnej powstało w tej reakcji jeśli równanie reakcji jest następujące:
PbO2 + 2H2---->Pb+2H2O
5. Oblicz masę azotu zawartego w :
3 molach KNO3
10 molach Ca(NO3)2
10g NaNO3
4*10do 20 cząst. NO2

1

Odpowiedzi

2009-12-13T09:14:25+01:00
1.
a) 1 mol K₂CO₃ - 138 g
b)6,02 * 10²³ atomow K₂CO₃ - 138 g
c)6,02 * 10²³czasteczek K₂CO₃ - 138 g

2.

2Cu + S = Cu₂S

2 * 63,5 g Cu - 32g S
xg Cu - 4g S

x = 15,875 g Cu

3.

22,4 dm³ SO₂ - 32g O

11,2 dm³ SO₂ - xg O

x = 16g

4.
PbO2 + 2H2 = Pb+2H2O
1 mol Pb - 2 mole H₂O
207g Pb - 36g H₂O
2,5 * 207g Pb - xg H₂O

x = 90g H₂O

5.

1 mol KNO₃ - 14g N
3 mole KNO₃ - xg N

x = 42g

1 mol Ca(NO₃)₂ - 28g N
10 moli Ca(NO₃)₂ - xg N

x = 280g


85g NaNO₃ - 14g N
10g NaNO₃ - xg N

x = 1,65 g

W ostatnim przykladzie powinno byc chyba 4 * 10²³ czasteczek NO₂:

6,02*10²³ czasteczek NO₂ - 14g N
4*10²³ czasteczek NO₂ - xg N

x= 9,30 g