Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T22:49:48+01:00
Uważam, że XVI wiek był okresem świetności dla Polski, ponieważ przyniósł on ogromny wzrost znaczenia naszego kraju w różnych dziedzinach życia na arenie międzynarodowej. Wśród państw Europy Polska zajęła czołowe miejsce jako potęga polityczna, gospodarcza i kulturalna. Rzeczpospolita stała się pośrednikiem kulturalnym między wschodem a zachodem Europy. W tym, oto wieku byliśmy pod panowaniem wielu władców. Jednym z nich był Zygmunt II August. To właśnie za jego panowania Polska zawarła unię z Litwą. Stało się to w Lublinie 1 lipca 1569r. Integracja obu państw dotyczyła życia społecznego, politycznego i gospodarczego oraz posiadania wspólnego króla i sejmu. Był to największy i trwały sukces ruchu egzekucyjnego.

ProszĘ x d :PP
2 5 2
2009-12-12T22:55:17+01:00
"Złoty Wiek" był okresem pomyślności gospodarczej państwa. Wojny toczone z Moskwą, Krzyżakami, czy Tatarami rozgrywały się na jego obrzeżach i nie powodowały strat wewnątrz kraju. Większość mieszkańców Rzeczpospolitej cieszyła się długotrwałym pokojem.

Państwo szybko doganiało najzamożniejsze kraje Europy. W porównaniu z czasami średniowiecza wzrosła zamożność grup społecznych. Prawie znikły klęski głodu, często natomiast zdarzały się choroby wywołane niedostatkiem higieny. Co najważniejsze na polski stół trafiły warzywa, przywieziona przez Bonę Stworę. Bona nie tylko sprowadziła warzywa, ale także wspierała rozwój renesansowej kultury.
8 4 8