Wykorzystując układ okresowy napisz nazwe pierwiastka, symbol, grupę, okres, liczbę atomową Z, l. protonów, l. elektronów, l. powłok elektronowych, l. elektronów walencyjnych, konfigurację atomową wiedząc że:
a) liczba protonów pierwiastka wynosi 18
b) konfiguracja elektronowa wynosi K2L8M18N5
c) liczba atomowa Z wynosi 16
d) symbolem pierwiastka jest Rb
e) konfiguracja elektronowa wynosi K2L8M3

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T23:06:05+01:00
A)Argon -Ar
grupa:18
okres:3
liczba atomowa Z: 18
l protonów, elektronów: 18
l powłok: 3
l elektronów walencyjnych: 8
konfiguracja: K2L8M8

b)Arsen - As
grupa: 15
okres: 4
liczba atomowa z:15
liczba protonów.elektronów: 15
liczba powłok: 4
liczba elektronów walencyjnych: 5

c)Siarka -S
Grupa: 16
Okres: 3
Liczba protonów.elektronów: 16
liczba powłok: 3
liczba elektronów walencyjnych: 6
Konfigyracja: K2L8M6

d)Rubid -Rb
Grupa:1
okres:5
liczba atomowa Z:37
liczba protonów, elektronów: 37
liczba powłok: 5
liczba elektronów walencyjnych: 1
konfiguracja: K2L8M12N14O1

e) Glin -Al
grupa: 13
okres:3
liczba atomowa z: 13
liczba protonów, elektronów: 13
liczba powłok:3
liczba elektronów walencyjnych: 3

Mam nadzieje ze pomogłam:P To jest chyba tabelka ze zbioru zadan, nie?;p ostatnio też ją mieliśmy:)
4 4 4
2009-12-12T23:38:10+01:00
D) gr 1, okres 5, liczba at 37, Konfiguracja elektronowa : 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²3d¹⁰4p⁶5s¹, Liczba elektronów: 37, Liczba neutronów: 48, Liczba protonów: 37, nazwa: rubid, symbol Rb

a) Ar, argon, okres 3, gr 18, Liczba elektronów: 18, Liczba neutronów: 22, Liczba protonów: 18, Konfiguracja elektronowa : 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶, liczba at 18

c) symbol S, nazwa siarka, l at 16, Liczba elektronów: 16
Liczba neutronów: 16,Liczba protonów: 16, Konfiguracja elektronowa : 1s²2s²2p⁶3s²3p⁴,

b) nazwa arsen, symbol as, okres 4 gr 15, Konfiguracja elektronowa :1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²3d¹⁰4p³, liczba at 33, Liczba elektronów: 33, Liczba neutronów: 42, Liczba protonów: 33

e) symbol Al, nazwa glin, gr 13, okres 3, liczba at 13, Konfiguracja elektronowa : 1s²2s²2p⁶3s²3p¹, Liczba elektronów: 13, Liczba neutronów: 14,Liczba protonów: 13
4 2 4