Oblicz jak zmieniła się temperatura gazu jeżeli przy trzykrotnym wzroście ciśnienia objętość zmalała dwukrotnie. Wypisz dane,szukane,wzór.

To jest z działu fizyka cząsteczkowa i termodynamika na poziomie 2 LO, a temat to przemiany gazowe,jezeli wam to ułatwi.

1

Odpowiedzi

2009-12-15T12:46:06+01:00
Witam,
Skorzystaj z równania clapeyrona: pV=nRT

Sytuacja 1:
p₁V₁=nRT₁

Sytuacja 2:
p₂V₂=nRT₂, gdzie:
p₂=3p₁ (bo ciśnienie wzrosło trzykrotnie)
V₂=0,5V₁ (bo objętość zmalała dwukrotnie)

W takim razie p₂V₂=3p₁*0,5V₁=1,5p₁V₁=nRT₂.
Otrzymuję układ rówań:
p₁V₁=nRT₁
1,5p₁V₁=nRT₂

Aby oba równania były sobie równe T₂=1,5T₁, z czego wynika, że temperatura wzrosła półtora raza.

Pozdrawiam!