Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T23:33:56+01:00
Q = -3 (co wynika z Y)
p = (x₁ + x₂)/2 = -½

współrzędne wierzchołka: (-½; -3)

y = a(x-2)(x+3)
-3 = a(-½-2)(-½+3)
-3 = -6¼a
a = 25/12


2009-12-12T23:34:12+01:00
Korzystamy z postaci iloczynowej.
a(x-2)(x+3)= a(x²+x-6)=ax²+ax-6a
obliczamy wierzcholek ze wzoru -b/2a = -a/2a= -1/2

f(-0.5) = -3

1/4a -1/2a -6a=-3
a(-6,25)=-3
a=0,48 = 12/25

0.48x²+0.48x -2.88