Zadanie 1
Napisz, które czynniki przyrodnicze i poza przyrodnicze, odgrywają większą rolę w rozwoju rolnictwa. Uzasadnij swoją wypowiedź.

Zadanie 2
Podaj przyczyny takiej struktury użytkowania ziemi w Mongolii.
a) grunty orne - 1 %
b) łąki i pastwiska - 79 %
c) lasy - 9 %
d) nieużytki - 11 %

Zadanie 3
Korzystając z dostępnych źródeł informacji ( internet, literatura, prasa), napisz jakie dotacje polski rolnik może otrzymać z Unii Europejskiej.

Zadanie 4
Wyjaśnij, dlaczego pomimo wielu wad rolnictwa uprzemysłowionego, rolnictwo ekologiczne w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo jest nadal słabo rozwinięte.

Zadanie 5
Wymień zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji:
a)węgiel brunatny
b)węgiel kamienny
ropa naftowa
c)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T00:58:55+01:00
1. POzaprzyr. a)struktura agrarna-> czyli wielkość typ własności Gosp. najkorzystniejsze sa gospodarstwa o dużych powierzchniach i własności indywidualnej. (europa zach, Australia)
b) rozwój społ-gosp-> zalezy od wielkości kapitału danego państwa
c) poziom kultury rolnej -> czyli wiedza i umiejętności rolników, które decydują o sposobie upraw, mechanizacji itp.
d) polityka rolna państwa-> możliwość dotacji , dofinansowań rządowych
e) stopień zatrudnienia -> w krajach wysoko rozwiniętych zatrudnienie w rolnictwie jest niewielkie poniżej 10% ze wzgledu na wysoki poziom mechanizacji <jest to rolnictwo dochodowe>
-> w krajach nisko rozw. zatrudnienie jest wysokie Powyżej 70% ze względu na niski poziom mechanizacji < rolnictwo niskodochodowe>
Warunki Przyrodnicze
a) ukształtowanie powierzchni -> najbardziej sprzyjające rolnictwu jest ukształtowanie równinne lekko faliste ponieważ umozliwia swobodny odpływ wód i ułatwia mechanizacje prac polowych
b) warunki klimatyczne -> najbardziej korzystne dla rolnicwa sa klimaty umiarkowany, podzwrotnikowy, śródziemnomorski oraz podzwrotnikowy-monsunowy
Najmniej korzystny to okołobiegunowy , zwrotnikowy suchy, równikowy
c) gleba
najlepsze gleby to czarnoziemy, brunatne, bielicowe
gorsze natomiast gleby górskie, nadmiernie przesuszone, kamieniste, piaszczyste
d)woda-> najbardziej korzystne sa dla rolnictwa
nakładanie sie pory najintensywniejszych opadów z występowaniem najwyższych temp. w ciągu roku
niekorzystne to -> czeste anomalia pogodowe,przymrozki ,gradobicia ,ulewne deszcze

4 zadanie a wiec na to pytanie masz odpowiedż w zadaniu pierwszym
22 4 22