Odpowiedzi

A) Hydrosfera (woda) na Litosferę (gleba) – żłobienie gleby, tworzenie rzek.
b)Atmosfera (powietrze) na Hydrosferę (woda) – parowanie, falowanie wody
c)Atmosfera na biosferę – zwierzęta wdychają tlen wydychając dwutlenek węgla, natomiast rośliny w procesie fotosyntezy zamieniają dwutlenek węgla na tlen.
d)Litosfera (erupcje wulkaniczne) na atmosferę (powietrze) – w wyniku erupcji wulkanicznych wydzielają się do atmosfery olbrzymie ilości gazów i pyłów.
e)Hydrosfera (woda) na Biosferę (zwierzęta, rośliny) – woda jest niezbędnym czynnikiem do życia (biosfery) na Ziemi.
287 4 287
A) Hydrosfera na Litosferę: erozja wodna, żłobienie koryta przez wodę, osadzanie piasku przez rzekę, erozja klifów nad morzem
b)Atmosfera na Hydrosferę: wiatr przyspiesza parowanie, powoduje fale
c)Atmosfera na biosferę: umożliwia oddychanie zwierzętom, fotosyntezę roślinom
d)Litosfera na atmosferę: piaski unoszą się w powietrzu nad pustyniami, erupcje wulkanów powodują zmianę składu atmosfery (wydostają się pyły i gazy)
e)Hydrosfera na Biosferę: umożliwia przeżycie,woda jest niezbędna do picia dla zwierząt i do pobierania przez rośliny, woda jest środowiskiem życia dla wielu stworzeń (n.p. ryby, glony)
188 4 188