1.sprawdz czy liczby : -1 i 3nsą pierwiastkami wielomianu: Q(x)=x³-2x²+2x+1

2.dla jakich wartości parametrów a i b wielomiany:
W(x)=3x³ - (a-2)x²-4x-2, P(x)=3x³+5x²+2(a-b)x-2 są równe?

3.dana jest funkcja kwadratowa y= -4x²+10x+6. wyznacz jej największą i najmniejszą wartość w przedziale <0;4>

4.rozwiąż równanie: x³-5x²-x+5=0

5.rozwiąż równanie: 2/x-2=1 w ułamku

6.rozwiąż nierówności: -x²+4x+5>0 ; 2x²+4x+9≥0

7.przedstaw w postaci iloczynowej każdy z trójmianów kwadratowych i uprość wyrażenie: x²-2x-3/x²-x-2 w ułamku

8.wyznacz postać iloczynową funkcji f ( o ile istnieje)gdy f(x)=3x+5x-8

9.sprowadź do postaci kanonicznej funkcję f .sporządź jej wykres,odczytaj jej zbiór wartości,wartość największą i najmniejszą (o ile istnieje)gdy
f(x)=3x+5x-8

10. rozwiąż równania: 6x²+7x=0 ; 3x²-4x+1=0

pilnie potrzebuję pełnych rozwiązań z wykonanymi obliczeniami.bardzo proszę o pomoc.z góry dziękuję.przy rozwiązaniu proszę wpisać numer zadania
pilne wszystkich

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T10:55:58+01:00
4. x2(x-5)-(x-5)=0
(x-5)(x2-1)=(x-5)(x-1)(x+1)

X2- to jest x kwadrat