Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T10:32:59+01:00
B)bitwy trwały także na Litwie,Białorusi i Ukrainie,
c)Ludwik Mierosławski,Marian Langiewicz a po ich klęsce od jesieni 1863 Romuald Traugutt.
d)upadek powstania spowodował odebranie królestwu resztek autonomii,rusyfikację,prześladowania,konfiskaty majątków,zsyłki na Sybir (kilkadziesiąt tysięcy powstańców).Najdłuższe powstanie polski upadło mimo sympatii Zachodu i udziału w nim grup cudzoziemców.
a)Do wzrostu nastrojów patriotycznych przyczyniły się:osłabienie caratu wojną krymską (1853-1856),zjednoczenie Włoch,sukcesy ruchów narodowych w Europie,organizowana sieć konspiracyjna.
2009-12-13T10:50:48+01:00
1.przyczyny wybuchu powstania styczniowego:
a)polacy chcieli pełnej niepodległości,
b)Przez oslabienie Rosji czuli sie pewniej
2.bitwy:
a)pod Birżami
b)pod borowymi młynami
c)pod Chrobrzem
d)pod Ciołkowem
e)pod Dobrą
f)pod Fajsławicami
g)pod Grochowiskami
h)I bitwa pod Chruśliną
i)2 bitwa pod Chruśliną
j)I bitwa pod Ignacewem
k)Bitwa pod Iłżą (1864)
l)Potyczka pod Józefowem
ł)Bitwa pod Krasnobrodem (1863)
m)Bitwa pod Krzykawką
n)Bitwa pod Krzywosądzem
o)Bitwa pod Kurowem (1863)
u)Bitwa pod Lubartowem (1863)
P)Bitwa pod Lututowem
r)Bitwa pod Małogoszczem
s)Bitwa pod Miechowem (1863)
t)Bitwa pod Mrzygłodem
inne:Bitwa pod Nagoszewem
I bitwa pod Nową Wsią (1863)
II bitwa pod Nową Wsią (1863)
Bitwa pod Opatowem (1864)
Bitwa pod Opatowem (1863)
Bitwa pod Panasówką
Bitwa pod Pieskową Skałą
Bitwa pod Rossoszem
Bitwa pod Salichą
Bitwa pod Siemiatyczami
Bitwa pod Skałą
Bitwa na Sowiej Górze
Bitwa pod Staszowem
Bitwa pod Stokiem
Bitwa pod Szydłowcem
Bitwa pod Słupczą
Bitwa pod Węgrowem
Bitwa pod Żyrzynem
3dowódcy:D. Czachowski, płk M. Lelewel-Borelowski, gen. M. Kruk-Heidenreich i gen. J. Hauke-Bosak.
4.Upadek powstania
Do grudnia 1864 utrzymywał się ostatni naczelnik Warszawy, Aleksander Waszkowski, ale i on ujęty przez policję został stracony w lutym 1865. Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym powstaniem polskim, wspomaganym przez Polaków ze wszystkich zaborów, emigrantów. Powstanie cieszyło się sympatią ludów europejskich: w wojskach powstańczych walczyli oficerowie z Rosji(A.D. Trusow), Ukrainy(A. Potebina), ochotnicy z Włoch(F.Nullo), Francji, Niemiec, a także Czesi, Węgrzy i Słowacy. Czołowymi dowódcami powstania byli: M. Borelowski, D. Czachowski, J. Hauke-Bosak, A. Kurowski, M. Langiewicz, Z. Sierakowski, W. Wróblewski. Wg szacunków w powstaniu styczniowym zginęło ok.30 tys. powstańców, ok. 38 tys. Zostało zesłanych na Sybir.
Powstanie styczniowe kończyło okres polskich powstań narodowych doby porozbiorowej. Społeczeństwo polskie poniosło wielkie straty moralne, materialne i ludnościowe; na Polaków w zaborze pruskim i rosyjskim spadły surowe represje. Lecz dzięki swej sile i programowi społeczeństwo przyczyniło się do uwłaszczenia chłopów na warunkach korzystniejszych niż w pozostałych zaborach, co przyspieszyło postęp gospodarczy i społeczny, oraz wpłynęło na wzrost ich świadomości narodowych w następnych dziesięcioleciach. Powstanie styczniowe pozostawiło trwały ślad w literaturze i sztuce polskiej, wywarło wpływ na dążenia niepodległościowych następnych pokoleń Polaków.
2009-12-13T14:16:09+01:00
A)Przyczyny wybuchu powstania styczniowego:
- śmierć namiestnika Królestwa Polskiego Iwana Paskiewicza - jego następcą został książę Michaił Gorczakow, zwolennik porozumienia z Polakami - Polacy zaczynają wierzyć w odzyskanie autonomii i przywrócenie konstytucji
- reformy cara przeprowadzane w Królestwie, ogłoszenie amnestii, złagodzenie cenzury, otworzenie polskich szkół
- założenie Towarzystwa Rolniczego pełniącego rolę nielegalnego parlamentu
- porażka Rosji w wojnie krymskiej; sukcesy Włochów walczących o zjednoczenie, co spowodowało wzrost nastrojów patriotycznych wśród Polaków
- młode pokolenie Polaków wychowane w duchu romantyzmu odrzuca bierność starszego pokolenia
- manifestacje polityczne
- ożywienie idei mesjanizmu narodu polskiego
- zamieszki w Warszawie z powodu rozwiązania Towarzystwa Rolniczego
- zaostrzenie represji, aresztowania polskich patriotów
- nielegalne organizacje niepodległościowe – biali i czerwoni
- powołanie Komitetu Miejskiego, później Komitetu Centralnego Narodowego
- Wielopolski organizuje w Krakowie nadzwyczajny pobór do wojska rosyjskiego – brankę, co miało rozbić konspirację czerwonych (I 1863r.)
- Zygmunt Padlewski, przywódca czerwonych, przyspiesza wybuch powstania by nie dopuścić do branki
- wezwanie wszystkich Polaków do walki (chłopom obiecano bezpłatną ziemię, a szlachcie odszkodowanie za ziemię