Z łódki płynącej z prądem wzdłuż brzegu rzeki wypadło koło ratunkowe.Po upływie 30s. zuważono jego brak.Natychmiast zawrócono łódkęo płynąc z taką samą prędkością względem rzeki pod prąd odnaleziono koło.Oblicz czas płynięcia łódki do momentu odnalezienia koła.

1

Odpowiedzi

2009-09-07T21:40:50+02:00