Odpowiedzi

2009-12-13T09:12:47+01:00
1 każdy uczeń ma wyznaczone stałe miejsce pracy
2. uczniowie są zobowiązani do przestrzegania szczegółowych przepisów BHP
3. Korzystanie z urządzeń technicznych dozwolone jest tylko za zgodą nauczyciela i pod jego nadzorem
4. nie posługujemy się uszkodzonymi urządzeniami
5. Każdy wypadek należy zgłosic nauczycielowi
6. Za ład i porządek na stanowisku pracy odpowiedzialni są uczniowie
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T09:16:35+01:00

-Zapoznanie z regulaminem pracowni technicznej oraz z przepisami BHP.
-Poznanie ogólnych zasad organizowania sobie miejsca pracy w pracowni technicznej.
-Analizowanie sytuacji mogących prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia.
-Zapoznanie z kryteriami ocen z techniki