Prosta m o równaniu y=3x+2 jest obrazem prostej k o równaniu y=3x-1 w pewnym przesunięciem równoległym. podaj przykład wektora przesunięcia.
OBLICZENIA.

Obrazem prostej k o przesunięciu równoległym o wektor [-1,-3] jest prosta n o równaniu y= 2x+4 znajdź równanie prostej k.
OBLICZENIA.

daje max ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T21:02:17+01:00
1 zad jezeli jest obrazem to z przekształcenia y=3x+2
o wektor T[pq] daje nam y=3x-1
wiec y=3(x-p)+q ---> y=3x+2
wiec p=0 a q= -3 i mamy wektor T[0,-3]
2 zad ze wzoru tak jak w zad 1 y=a(x-p)+q przesowamy o wektor T[-1,-3] co daje y= 2x+4
a jest takie same wiec y=2(x+1) -3 +4
y = 2x +2 +4 -3
y=2x +3 i to jest równaie prostej k
2 5 2