Odpowiedzi

2009-12-13T09:34:45+01:00
Tuż po koronacji August II rozpoczął realizację powziętego pierwotnie planu zdobycia Mołdawii na Turkach. Moment ataku był bardzo dobrze obrany, jako że słabł właśnie opór Turcji przeciwko państwom Świętej Ligi. Zawiodło niestety współdziałanie między wojskami saskimi i polskimi. W rokowaniach pokojowych, kończących podjęte przez Sobieskiego zmagania z Turcją, udało się jedynie odzyskać Ukrainę oraz Podole z Kamieńcem. Pokój w Karłowicach, zawarty w styczniu 1699 roku pomiędzy państwami Świętej Ligi i Turcją, ustalił ostatecznie granicę polsko turecką.
Fiaskiem zakończył się także zamiar wzmocnienia władzy monarszej w Polsce. Szlachta, oburzona gwałtami stacjonujących w Rzeczypospolitej wojsk saskich, wymogła na Auguście wydalenie jego armii z polskiego terytorium.
Sejm w 1699 roku nie przyniósł również postulowanych przez stronnictwo króla reform ustrojowych.
Zakres czasowy panowania dynastii Sasów
Od 1697 roku do 1763 roku.
Panowania Augusta II koniec panowania Augusta III

2 2 2