Potrzebuję reakcje zobojętniania, w których powstają następujące sole:
(chodzi o zapis cząsteczkowy)

1) Azotan (III) sodu NaNO2
2) Fluorek wapnia CaF2
3) Azotan(V) potasu KNO3
4) Siarczek wapnia CaS
5) Azotan (III) potasu KNO2
6) Azotan(V) sodu NaNO3
7) Azotan(V) srebra AgNO3
8) Jodek potasu KI
9) Węglan sodu Na2CO3
10) Chloran (V) potasu KClO3
11) Węglan (IV) wapnia CaCO3
12) Węglan litu Li2CO3
13) Węglan (IV) magnezu MgCO3
14) Siarczek sodu Na2S
15) Siarczek wapnia CaS
16) Chlorek żelaza (III) FeCl3
17) Bromek srebra (I) AgBr
18) Chlorek magnezu MgCl2
19) Siarczan (VI) miedzi (II) CuSO4
20) Siarczek srebra Ag2S

Punkty tylko dla osoby, która rozwiąże całość!

Z góry dzięki ;)

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-13T09:59:00+01:00
1) NaOH+HNO2=NaNO2+H2O
2) Ca(OH)2+2HF=CaF2+2H2O
3) KOH+HNO3=KNO3+H2O
4) Ca(OH)2+H2S=CaS+2H2O
5) KOH+HNO2=KNO2+H2O
6) NaOH+HNO3=NaNO3+H2O
7) AgOH+HNO3=AGNO3+H2O
8) KOH+HJ=KJ+H2O
9) 2NaOH+H2CO3=Na2CO3+2H2O
10) KOH+HClO3=KClO3+H2O
11) Ca(OH)2+H2CO3=CaCO3+2H2O
12) 2LiOH+H2CO3=Li2CO3+2H20
13) Mg(OH)2+ H2CO3=MgCO3+2H2O
14) 2NaOH+H2S=Na2S+2H2O
15) Ca(OH)2+H2S=CaS+2H2O
16) Fe(OH)3+3HCl=FeCl3+ 3H20
17) AgOH+HBr=AgBr+H20
18) Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O
19) Cu(OH)2+H2SO4=CuSO4+2H2O
20) 2AgOH+H2S=Ag2S+2H2O
3 5 3
2009-12-13T10:10:07+01:00
1) NaNO2
HNO2+ NaOH-> NaNO2+ H2O

2) CaF2
2HF+ Ca(OH)2-> CaF2+ 2H20

3) KNO3
HNO3+ KOH-> KNO3+ H20

4) CaS
H2S+ Ca(OH)2-> CaS+ 2H20

5) KNO2
HNO2+ KOH-> KNO2+ H2O

6) NaNO3
HNO3+ NaOH-> NaNO3+ H20

7) AgNO3
HNO3+ AgOH-> AgNO3+ H2O

8) KI
HI+ KOH-> KI+ H20

9) Na2CO3
H2CO3+ 2NaOH-> Na2CO3+ 2H2O

10) KClO3
HClO3+ KOH-> KClO3+ H2O

11) CaCO3
H2CO3+ Ca(OH)2-> CaCO3+ 2H20

12) Li2CO3
H2CO3+ 2LiOH-> Li2CO3+ 2H2O

13) MgCO3
H2CO3+ Mg(OH)2-> MgCO3+ 2H2O

14) Na2S
H2S+ 2NaOH-> Na2S+ 2H2O

15) CaS
H2S+ Ca(OH)2-> CaS+ 2H2O

16) FeCl3
3HCl+ Fe(OH)3-> FeCl3+ 3H20

17) AgBr
HBr+ AgOH-> AgBr+ H2O

18) MgCl2
2HCl+ Mg(OH)2-> MgCl2+ 2H2O

19) CuSO4
H2SO4+ Cu(OH)2-> CuSO4+ 2H2O

20) Ag2S
H2S+ 2AgOH-> Ag2S+ 2H2O


2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-13T10:11:36+01:00
1) Azotan (III) sodu NaNO₂
NaOH+HNO₂-->NaNO₂+H₂O

2) Fluorek wapnia CaF₂
Ca(OH)₂+2HF--> CaF₂+2H₂O

3) Azotan(V) potasu KNO₃
KOH+ HNO₃--> KNO₃+H₂O

4) Siarczek wapnia CaS
H₂S+Ca(OH)₂-->CaS+2H₂O

5) Azotan (III) potasu KNO₂
KOH+ HNO₂--> KNO₂+H₂O

6) Azotan(V) sodu NaNO₃
NaOH+HNO₃-->NaNO₃+H₂O

7) Azotan(V) srebra AgNO₃
AgOH+HNO₃-->AgNO₃+H₂O

8) Jodek potasu KI
KOH+HI-->KI+H₂O

9) Węglan sodu Na₂CO₃
H₂CO₃+2NaOH-->Na₂CO₃+2H₂O

10) Chloran (V) potasu KClO₃
KOH+HClO₃-->KClO₃+H₂O

11) Węglan (IV) wapnia CaCO₃
H₂CO₃+Ca(OH)₂-->CaCO₃+2H₂O

12) Węglan litu Li₂CO₃
2LiOH+H₂CO₃-->Li₂CO₃+2H₂O

13) Węglan (IV) magnezu MgCO₃
Mg(OH)₂+H₂CO₃-->MgCO₃+2H₂O

14) Siarczek sodu Na₂S
2NaOH+H₂S-->Na₂S+2H₂O

15) Siarczek wapnia CaS
Ca(OH)₂+H₂S-->CaS+2H₂O

16) Chlorek żelaza (III) FeCl₃
Fe(OH)₃+3HCl-->FeCl₃+3H₂O

17) Bromek srebra (I) AgBr
HBr+AgOH--> AgBr+H₂O

18) Chlorek magnezu MgCl₂
Mg(OH)₂+2HCl-->MgCl₂+2H₂O

19) Siarczan (VI) miedzi (II) CuSO₄
Cu(OH)₂+H₂SO₄-->CuSO₄+2H₂O

20) Siarczek srebra Ag₂S
2AgOH+H₂S-->Ag₂S+2H₂O
__________________________________________________________
Liczę na status najlepszego rozwiązania.
4 5 4