Podziel dwa i dwie piąte dzielone na dwa i jedną drugą=
trzy dzielone na dwa i jedna czwarta=
pięć szóstych dzielone na jedną dziewiąta=
dziesięć dwudziestych pierwszych dzielone na trzy i trzy czternaste
dwa i siedem szesnastych dzielone na trzy trzydzieste drugie
czterdzieści dzielone na dwie piąte
szesnaście dwudziestych piątych dzielone na osiem
trzy i pięć siódmych dzielone na trzy i jedna czwarta
jeden i jedna druga dzielona na dwie i jedna czwarta

3

Odpowiedzi

2009-09-07T22:08:28+02:00
A) dwa i dwie piąte dzielone na dwa i jedną drugą= 12/5 ÷ 5/2 = 12/5 razy 2/5 = 24/25
b) trzy dzielone na dwa i jedna czwarta= 3/1÷9/4 =3/1 razy 4/9= 4/3= jedna i jedna trzecia
c) pięć szóstych dzielone na jedną dziewiąta= 5/6 razy 9/1=15/2= siedem i jedna druga
d) dziesięć dwudziestych pierwszych dzielone na trzy i trzy czternaste= 10/21 ÷ 45/14= 10/21 razy 14/45 = 4/27
e) dwa i siedem szesnastych dzielone na trzy trzydzieste drugie = 39/16 ÷ 3/32 = 39/16 razy 32/3 =26
f) czterdzieści dzielone na dwie piąte= 40 razy 5/2 = 100
g) szesnaście dwudziestych piątych dzielone na osiem= 16/25 razy 1/8= 2/25
h) trzy i pięć siódmych dzielone na trzy i jedna czwarta = 26/7 ÷ 13/4= 26/7 razy 4/13= 104/91= jeden i trzynaście dziewiętnastych
i) jeden i jedna druga dzielona na dwie i jedna czwarta= 3/2 ÷ 9/4 = 3/2 razy 4/9 =2/3
mam nadzieję że pomogłam
2 3 2
2009-09-07T22:22:56+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
2²/₅ : 2¹/₂ = 12/5 : 5/2 = 12/5 * 2/5 = 24/25
3 : 2¹/4 = 3/1 : 9/4 = 3/1 * 4/9 = 12/9 = 1¹/₃
5/6 : 1/9 = 5/6 * 9/1 = 45/6 = 7¹/₂
9/21 : 3³/₁₄ = 9/21 : 45/14 = 9/21 * 14/45 = 126/945 = 18/135 = 6/45
2⁷/₁₆ : 3/32 = 39/16 : 3/32 = 39/16 * 32/3 = 1248/48 = 26
40 : 2/5 = 40/1 : 2/5 = 40/1 * 5/2 = 200/2 = 100
16/25 : 8 = 16/25 : 8/1 = 16/25 * 1/8 = 16/200 = 2/25
3⁵/₇ : 3¹/₄ = 26/7 : 13/4 = 26/6 * 4/13 = 104/91 = 1¹/₇
2¹/₂ : 2¹/₄ = 3/2 : 9/4 = 3/2 * 4/9 = 12/18 = 2/3
1 1 1
2009-09-07T22:23:04+02:00
1.Podziel dwa i dwie piąte dzielone na dwa i jedną drugą= dwanaście piątych razy dwie piąte= 24/25
2.trzy dzielone na dwa i jedna czwarta= trzy razy cztery dziewiąte= cztery trzecie=jeden i jedna trzecia
3.pięć szóstych dzielone na jedną dziewiąta=pięć szóstych razy dziewięć pierwszych= siedem i jedna druga
4.dziesięć dwudziestych pierwszych dzielone na trzy i trzy czternaste=dziewięć dwudziestych pierwszych razy czternaście czterdziestych piątych= dwie pietnaste
5.dwa i siedem szesnastych dzielone na trzy trzydzieste drugie = trzydzieści dziewięć szesnastych razy 32 trzecich=26
6.czterdzieści dzielone na dwie piąte=czterdzieści razy pięć drugich= 100
7.szesnaście dwudziestych piątych dzielone na osiem=dwie dwudzieste piąte
8.trzy i pięć siódmych dzielone na trzy i jedna czwarta =26 siódmych razy 4 trzynaste=1 i jedna siódma
9.jeden i jedna druga dzielona na dwie i jedna czwarta=4 drugie razy 4dziewiąte= 8 dziewiątych
1 1 1