Odpowiedzi

2009-12-13T11:02:27+01:00
Pod zaborem pruskim(niemieckim) i rosyjskim Polacy nie mogli jawnie ubierać się w stroje narodowe oraz pisać książek w języku polskim,Rosjanie jak i Prusy(Niemcy) chcieli by polska kultura i język zanikły.Odzyskanie niepodległości jest było bardzo ważną częścią w Historii Polski,wtedy polska mogła rozwijać dalej swoją kulturę, polscy pisarze mogli pisać książki i wiersze,w szkołach mówiono w języku Polskim a nie zaborców. Podczas zaboru historia polska nie była przedstawiana lub była zakłamana,dzieci były uczone w domu o prawdziwej historii Polski co było nielegalne, po odzyskaniu niepodległości ta sytuacja zmieniła się,historia została odzyskana i jawnie propagowana.
1 1 1