1. Lewa strona równania jest sumą wyrazów ciągu arytmetycznego. Rozwiąż to równanie.


a.) 0,2+(0,2+x)+....+(0,2+19x)=-129
b.) x+(x+3)+....+(x+57) = 580

2. Oblicz sume wszystkich licz naturalnych:

a.) niepodzielnych przez 5 mniejszych od 500
b.) mniejszych od 200, które przy dzieleniu przez 7 dają reszte 2

1

Odpowiedzi

2009-12-13T22:27:05+01:00
1.
a.) 0,2+(0,2+x)+....+(0,2+19x)=-129
0,2+0,2+x+0,4+0,2+19=-129
1+20x=-129 /-1
20x=-130 /:20
x=-6,5

b.) x+(x+3)+....+(x+57) = 580
x+x+3+x+x+57=580
4x+60=580 /-60
4x=520 /:4
x=130