Doprowadź do najprostszej postaci;
1). (2+a)²+(2-a)²-2²-a²=
2). (2x+4a)²-4x²-16=
3). 9x²-25+(3x-5)(3x+5)-2x=
4). (7-y)²+(y+7)²+1=
jaki stosujemy wzór?
---------------------------------------------------


DOPROWADŹ DO NAJPROSTSZEJ POSTACI
1). 3x+6x-4y-2x+3x+9y=
2). -3x-11y+(-6)y-3=
3). (x-4)+6(3x-2)-5(2-x)=
4). -(4-y)+7(y-7)-(-3)(2y-6)=
jaki stosujemy wzór?
----------------------------------------------------
OBLICZ WARTOŚĆ PODANEGO WYRAŻENIA - NAJPIERW DOPROWADŹ DO NAJPROSTSZEJ POSTACI
jaki stosujemy wzór?

1). -12x-(4y²-7)+5x dla x=-2 i y=¼

2.) ½a+2(-3b+a)-6 dla a=1 i b=-0,5

3). 5x-4y(-6x+12)-(-5)y dla x=6 i dla y= -6

4). 7+(-3)(x-2y)-½(-4y+x) dla x= -0,4 i y= 1,2
------------------------------------------------------------
mam obliczyc obwód pięciokąta o bokach wygląda jakby był nieforemny
3x−7
2x−3
4x+5
12x+12
8x−24


proszę o dokładne obliczenia za dobrą odpowiedź daje naj.....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T10:34:12+01:00
Doprowadź do najprostszej postaci;
1). (2+a)²+(2-a)²-2²-a²=4+4a+a²+(4-4a+a²)-4-a²=
= 4+4a+a²+4-4a+a²-4-a²=a²+4

stosujemy wzory:
(a+b)²= a²+2ab+b²
(a-b)²= a²-2ab+b²

2). (2x+4a)²-4x²-16=4x²+16ax+16a²-4x²-16=16ax+16a²-16

stosujemy wzór:
(a+b)²= a²+2ab+b²

3). 9x²-25+(3x-5)(3x+5)-2x= 9x²-25+9x²-25-2x=18x²-50-2x

stosujemy wzór:
(a+b)(a-b)= a²-b²

4). (7-y)²+(y+7)²+1=49-14y+y²+49+14y+y²+1=99+2y²

stosujemy wzory:
(a+b)²= a²+2ab+b²
(a-b)²= a²-2ab+b²

DOPROWADŹ DO NAJPROSTSZEJ POSTACI
1). 3x+6x-4y-2x+3x+9y=10x-5y
2). -3x-11y+(-6)y-3=-3x-11y-6y-3=-3x-17y-3
3). (x-4)+6(3x-2)-5(2-x)=x-4+18x-12-10+5x=24x-26
4). -(4-y)+7(y-7)-(-3)(2y-6)=-4+y+7y-49+6y-18=14y-71
jaki stosujemy wzór?

OBLICZ WARTOŚĆ PODANEGO WYRAŻENIA - NAJPIERW DOPROWADŹ DO NAJPROSTSZEJ POSTACI
jaki stosujemy wzór?

1). -12x-(4y²-7)+5x dla x=-2 i y=¼

-12x-(4y²-7)+5x=-12x-4y²+7+5x=-7x-4y²+7
-7x-4y²+7=-7*(-2)-4*(¼)²+7=14-1/4+7=21-1/4=20 3/4

2.) ½a+2(-3b+a)-6 dla a=1 i b=-0,5

½a+2(-3b+a)-6= ½a-6b+2a=2,5a-6b-6
2,5a-6b-6 = 2,5*1-6*(-0,5)-6=2,5+3-6=5,5-6=-0,5

3). 5x-4y(-6x+12)-(-5)y dla x=6 i dla y= -6

5x-4y(-6x+12)-(-5)y =5x+24xy-48y+5y=5x+24xy-43y
5x+24*6*(-6)-43y=5*6-864-43*(-6)=30-864+258=-576

4). 7+(-3)(x-2y)-½(-4y+x) dla x= -0,4 i y= 1,2

7+(-3)(x-2y)-½(-4y+x)=7-3x+6y+2y-½x=-3,5x+8y+7

-3,5x+8y+7=-3,5*(-0,4)+8*(1,2)+7=1,4+9,6+7=18