Odpowiedzi

2009-12-13T11:22:52+01:00
1.Mamy je od Boga.
2.Dokonania Jezusa
3.Syn Bozy.
4.Inaczej sakrament.
5.Obchodzimy je w grudniu.
6...Czyni cuda.
7.mowia ze umiera ostatnia.
8.Wybranek kobiety.
9 Decyduje o tym że niemowle staje się chrzescijaninem.Dzieckiem Bozym.
10.Tworzą je wszystkie małzenstwa.
|D|ary.
C|u|da.
C|h|rystus
Eu|c|harystia
|Ś|więta.
|W|iara
Nadz|i|eja
M|ę|żczyzna
Chrzes|t|
rodzin|y|.
28 4 28
2009-12-13T12:18:24+01:00
Dobra inaczej ewangelia. ........ nowina
mateUsza w jego ewangeli znajduje się rodowód Jezusa chrystusa
Czterech ilu było ewangelistów nowego testamentu
Hebrajski jeden z pierwotnych języków bibli

wyjŚcia jedna z ksiąg starego tetamentu
eWangelia jedna z ksiąg nowego testamentu
apokalIpsa napisana przez sw. jana
świĘte pismo....
tesTament biblia dzieli sie na stary i nowy
chrYstus jezus.....
13 2 13
2009-12-13T15:53:35+01:00
D- Jak w religii nazywamy trzecią osobę Trójcy Świętej?(Duch Święty)
U-Jak ma na imię autor jednej z Ewangelii i Dziejów Apostolskich, trzeciej i piątej księgi Nowego Testamentu? (św Ł U kasz)
C- Jak nazywa się rytualne polanie wodą lub zanurzenie w wodzie, oznaczające na ogół duchową odnowę bądź przemianę.(C hrzest)
H-Jak nazywamy okrągły opłatek z mąki pszennej, nierzadko ozdabiany krzyżem lub motywami religijnymi, używany przy sprawowaniu Mszy Świętej?(H ostia)
Ś-Na przykład Boże Narodzenie(Ś-więto)
W-24 Grudnia(W-igilia)
I-Kto jest autorem dwóch listów (1. i 2.), włączonych do kanonu Nowego Testamentu?(Św. P I otr)
Ę-zwana Apokalipsą lub Objawieniem św. Jana(ksi Ę ga prorocka)
T-Na chrześcijańską Biblię składają się Nowy i Stary(T estament)
Y-Apostoł zwany Kananejczykiem lub Gorliwym(Sz Y mon Apostoł)
10 3 10