Odpowiedzi

2009-12-13T10:50:18+01:00
Aleksander Wielki kładł duży nacisk na rozwój gospodarczy państwa. Rozbudowa dróg, zakładanie mniejszych miast,ożywienie handlu, budowa kanału łączącego Morze Czerwone i Nil, rozwój architektury, bibliotek, muzea- to wszystko zasługi Aleksandra Wielkiego. Nie bez powodu nosił przydomek "Wielki" a jego znaczenie dla świata starożytnego miało wielkie znaczenie.
106 4 106
2009-12-13T11:14:07+01:00
Podboje Aleksandra Wielkiego

Aleksander Wielki (356-323 r. p.n.e.)


Dzięki podbojom Aleksandra Wielkiego kultura grecka, wraz z wszystkimi jej osiągnięciami i przymiotami:umiłowaniem piękna i szerokimi horyzontami, rozpowszechniła się w starożytnym świecie, nabierając jednocześnie nowego charakteru. Dynamiczny rozwój spowodował pojawienie się nowych prądów w religii, filozofii i sztuce, a także rozwój nauki.
85 3 85