Uzupełnij tabele. Podaj negatywne skutki inflacji dla różnych podmiotów gospodarczych.
Państwo Przedsiebiorstwo Gospodarstwo domowe
.......... .................... ...........................
.......... .................... ............................
.......... ..................... ............................
.......... ..................... .............................
.......... .................... .............................
.......... .................... .............................

1

Odpowiedzi

2009-12-13T11:14:41+01:00
Spadek wartości pieniądza
cena nie odzwierciedla wartości towaru
pozbywanie się pieniędzy
obniżenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw
wzrost kosztów przedsiębiorstwa
na inflacji korzystają: kredytobiorcy i osoby handlują walutami
3 1 3