Odpowiedzi

2009-12-13T11:12:43+01:00
U₁=24V
U₂=6V
I₂=3A

P₁=P₂ (dla sprawności równej 100%)
U₁I₁=U₂I₂
I₁=U₂I₂/U₁ [A]

I₁=6*3/24=0.75 [A]
2009-12-13T11:15:10+01:00
Up=24V
Uw=6V
Ip=?
Iw=3A

Uw/Up=Ip/Iw

6/24=x/3 za pomocą proporcji

x=6*3/24=0,75A

Odp.Natezenie pierwotne wynosi 0,75A
4 5 4