Pionowo w górę wyrzucono kamień nadając mu szybkość początkową V0= 40m/s. Oblicz:
a) na jaką wysokość wzniósł by się kamień gdyby nie było atmosfery.
b) na jaką wysokość wzniesie się kamień jeśli na pokonanie oporu utracił on 20J początkowej energii kinetycznej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T11:23:21+01:00
A)
Ek=Ep

mv²/2 = mgh
h=v²/g2 [m]
h=40^2/20=80 [m]

b)
Wo=20J
Ek=Ep+Wo
mv²/2 = mgh+Wo

brakuje masy
1 4 1