Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T22:27:37+01:00
Stowarzyszenie - dobrowolne i trwałe zrzeszenie osób, o celach niezarobkowych, samodzielnie określające swoje programy i strukturę, wyjątkowo może prowadzić działalność gospodarczą, przeznaczając dochód na cele statutowe z wyłączeniem członków stowarzyszenia. W Polsce mogą być stowarzyszenia zwykłe i zarejestrowane:

a) stowarzyszenie zwykłe może być utworzone przez co najmniej 3 osoby; by mogło rozpocząć działalność, wystarczy poinformowanie adm. organu nadzoru; nie ma osobowości prawnej i nie może prowadzić działalności gosp., korzystać z datków publicznych i tworzyć związków.
b) stowarzyszenie zarejestrowane może być utworzone przez co najmniej 15 osób, które muszą uchwalić statut określający cele, teren działania i władze; po zarejestrowaniu przez sąd wojew. uzyskuje osobowość prawną; stowarzyszenia (w liczbie co najmniej 3) mogą zakładać związki stowarzyszeń.
4 3 4