Odpowiedzi

2009-12-13T11:26:25+01:00
1 grudnia 1918 roku utworzono Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. W jej skład wchodzi: Serbia, Chorwacja, Słowenię, Macedonia, Czarnogóra, a także Bośnia i Hercegowina. W roku 1929 przemianowane ono zostało na Królestwo Jugosławii.
Od roku 1945 funkcjonowała jako Demokratyczna Federalna Jugosławia, od 1946 - Federalna Ludowa Republika Jugosławii, a od 1963r. Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii. Od 1992 roku używano nazwy Federalna Republika Jugosławii. Państwo to przekształciło w 2003 się w luźną federację pod nazwą Serbia i Czarnogóra.

Tutaj można też wspomnieć o królestwie SHS. :)