Odpowiedzi

2009-12-13T11:33:59+01:00
Filozofia- z języka greckiego greckiego "philosophia" - oznacza: "umiłowanie mądrości".
Filozofia dla starożytnych Greków oznaczała poszukiwanie wiedzy wyrastające ze zdziwienia w zetknięciu ze światem jaki ich otaczał. Filozofia grecka odeszła od tradycyjnych mitów lub zwyczajnego postrzegania świata.
Filozofia ta zrodziła się w VII w. przed narodzeniem Chrystusa. Pierwsi filozofowie pytali o zasadę powstawania świata i jego budowę, interesowali się przyrodą (eleaci).

Greccy filozofowie zajmowali się człowiekiem i wspólnotą ludzką (Sokrates); pytano o drogi do osobistego szczęścia oraz o miejsce człowieka w społeczności (epikureizm, stoicyzm).
Poszukiwano najlepszych form organizacji państwa i sposobów sprawowania władzy (tzw.sofiści).

Najwybitniejsi filozofowie:
-Sokrates (469–399 p.n.e.) ,
-Tales z Miletu (ok. 620–540 p.n.e.) ,
-Platon (ok. 437-347 p.n.e) /uczeń Sokratesa/,
-Epikur (341-271 p.n.e.)

W starożytnej filozofii wyróżniamy pięć okresów:
1.Naturalistyczny- z dominacją filozofii przyrody ,
2.Numanistyczny, jako okres działalności sofistów i Sokratesa,
3.Okres tzw. "wielkich syntez" z najwybitniejszymi nazwiskami epoki – Platonem i Arystotelesem,
4.Okres szkół hellenistycznych, czyli szkół stoików, epikurejczyków, sceptyków oraz szkoły eklektycznej,
5.Religijny, czyi tzw. neoplatonizm.

Znane i używane w dzisiejszych czasach sentencje starożytnych filozofów :)

"Wiem, ze nic nie wiem"
Sokrates

"Carpe diem, quam minimum credula postero."
Używaj dnia, jak najmniej ufając przyszłości
Horacy

7 5 7