Zad.1
Samochód jechał z prędkością początkową 8 m/s a następnie przez 5 sekund rozpędzał się z przyspieszeniem 2 m/s2 . Jaką prędkość osiągnął ?

proszę rozwiązanie tego zadania i wzory do niego .

zad.2
Myśliwy leci z przyspieszeniem 20m/s2 . Jak długo będzie się rozpędzał od 100 m/s do 300 m/s ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T11:38:00+01:00
Zad 1.
Dane:
V0(prędkość począdkowa)=8m/s
a(przespiesienie)=2m/s²
t(czas przyspieszenia)= 5s
Szukane:
Vk( prędkość końcowa)=?

Vk= V0+a*t² [Vk]=[m/s + m/s²*s]=[m/s]
Vk= 8 = 2*5=8+10=18m/s

zad 2.
Dane:
a= 20m/s²
V0=100m/s
Vk= 300m/s
Szukane:
t=?

Vk=V0+a*t
Vk-V0=a*t /:a
t= (Vk-V0)/a [t]=[m/s : m/s²]=[s]
t=(300-100):20= 200/20=10s

Oznaczenie są identycz w obu zadaniach.
1 5 1