Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-13T11:33:40+01:00
*rodzaj komórek:
-mitoza: somatyczne
-mejoza: gamety i zarodniki
*ilość cykli podziałowych:
-mitoza: jeden
-mejoza: dwa
*ilość komórek potomnych:
-mitoza: dwie
-mejoza: cztery
*długośc profazy:
-mitoza: krótka
-mejoza: długa (inaczej wieloetapowa)
*występowanie crossing-over:
-mitoza: nie występuje
-mejoza: występuje i polega na wymianie kawałkiem nici DNA między chromosomami siostrzanymi (inaczej tetrady)
*przebieg metafazy i metafazy I:
-mitoza: w metafazie chromosomy układają się w jednej płaszczyżnie
-mejoza: w metafazie I biwalenty (pary chromosomów homologicznych) układają się w jednej płaszczyżnie, włókienka wrzeciona podziałowego łączą się z centromerami
*przebieg anafazy i anafazy I:
-mitoza: następuje podział centromerów (centromery pękają), włokienka wrzeciona podziałowego skręcają się i chromatydy siostrzane wędrują do przeciwległycvh biegunów komórki (jako chromosomy potomne)
-mejoza: w anafazie I następuje skręcanie się nici wrzeciona podziałowego co powoduje rozejście się chromosmów homologicznych do biegunów komórki; NIE PĘKAJĄ CENTROMERY!!! (rozejście się chromatyd siostrzanych następuje w anafazie II)
*rola:
-mitoza: służy namnażaniu komórek, co prowadzi do rozrodu organizmu, regeneracji, umożliwia też rozmnażanie wegetatywne organizmów
-mejoza: redukuje liczbę chromosomów w gametach lub zarodnikach co zapewnia stałość liczby chromosomów w kolejnych pokoleniach
4 4 4
2009-12-13T11:34:51+01:00
Mitoza :
Mitoza składa się z czterech kolejnych stadiów: profazy, metafazy, anafazy i telofazy przechodzących stopniowo jedno w drugie, bez wyraźnie zaznaczonych granic.

mejoza:
Mejoza występuje w obrębie cyklów życiowych wszystkich organizmów, w których zachodzi proces płciowy. A zatem jest ona dość powszechna. Ale u poszczególnych organizmów mejoza może zachodzić w różnych miejscach i momentach ich cyklu życiowego
1 5 1
2009-12-13T11:46:53+01:00
Mitoza- ( kariokineza somatyczna) , jest to podział pośredni jądra komórkowego z wyróżnicowaniem się chromosomów , poprzedzony ( w interfazie )podwojeniem liczby chromosomów ; -w przebiegu wyróżnia się cztery fazy - profazę - metafazę - i telofazę ; w wyniku powstają dwa jądra potomne o identycznym zespole chromosomów jak w jądrze wyjściowym.
Mitoza-warunkuje stałość składu genowego wszystkich komórek somatycznych organizmu.


Mejoza-( kariokineza redukcyjna , podział redukcyjny) -podział jądra komórkowego prowadzący do powstania czterech komórek potomnych o zredukowanej do połowy liczbie chromosomów w porównaniu z innymi komórkami somatycznymi ; obejmuje dwa sprzężone ze sobą podziały ; zapewnia stałość liczby chromosomów w pokoleniach potomnych ( zapobiegając podwojeniu się jej przy zapłodnieniu).
1 5 1