Po zwycięstwie nad armią (1)_______ Ateny stały się najsilniejszą polis w Helladzie. Potęga Ateńczyków i sposób, w jaki traktowali sprzymierzeńców, przyczyniły się do wybuchu wojny ze (2)________ . Zmagania zakończyły się zwycięstwem (3)_______ i doprowadziły do upadku świetności Grecji. Spory Greków wykorzystał król Macedonii - (4)________ , który w 338 r . p. n. e. podporządkował sobie Helladę. Po śmierci monarchy rządy przejął jego syn (5) ____________ . W (6)_____ r. p. n. e. rozpoczął wyprawę przeciwko imperium perskiemu. Pokonał wojska króla (7)_________ w bitwach pod (8)_________ oraz (9)_______ . Wkrótce opanował terytorium należące do Persji i dotarł aż do (10)_______ . Dzięki talentowi przywódczemu i ważnym dokonaniom otrzymał przedomek (11)_______. Po jego śmierci imperium macedońskie rozpadło się na kilka państw w których rządzili dawni (12)______ armii. W wyniku podbojów kultura (13)_________ rozpowszechniła się w Azji oraz Egipcie. Z czasem obyczaje Greków łączyły się ze wschodnimi tradycjami. W ten sposób powstała kultura (13)_______ .

2

Odpowiedzi

2009-12-13T11:45:22+01:00
1) perską (nie wiem czy z dużej)
2) Spartą
3) Aten
4) Filip II
5) Aleksander
6) 334
7) Dariusza III
8) Issos
9) Gaugamelą
10) Bukefali
11) Wielki
12) dowódcy
13) grecka
14) hellenistyczna albo zwana krótko hellenizmem
32 4 32
2009-12-13T11:58:23+01:00
Po zwycięstwie nad armią Perską Ateny stały się najsilniejszą polis w Helladzie. Potęga Ateńczyków i sposób, w jaki traktowali sprzymierzeńców, przyczyniły się do wybuchu wojny ze Spartą. Zmagania zakończyły się zwycięstwem Sparty i doprowadziła do upadku świetności Grecji. Spory Greków wykorzystał król Macedonii- Filip 2 który w 388 r. p.n.e. podporządkował sobie Helladę. Po śmierci monarchy rządy przejął jego syn Aleksander. W 334r. p.n.e. rozpoczął wyprawę przeciwko imperium perskiemu. Pokonał wojska króla Dariusza 3 w bitwach pod Issos oraz Gaugamelą. Wkrótce opanował terytorium należące do Persji i dotarł aż do Indii. Dzięki talentowi przywódczemu i ważnym dokonaniom otrzymał przydomek Wieli. Po jego śmierci imperium macedońskie rozpadło się na kilka państw , w których rządzili dawni dowódcy armii. W wyniku podbojów kultura grecka rozpowszechniła się a Azji i Egipcie. Z czasem obyczaje greków łączyły się ze wschodnimi tradycjami. W ten sposób powstała kultura hellenistyczna
20 4 20