1. Liczba uczniów w klasie na koniec roku była mniejsza o 5% od liczby uczniów na początku roku. Natomiast liczba dziewcząt w klasie wzrosła o 40% na początku roku do 50% wszystkich uczniów na koniec roku. Jak zmieniła się liczba dziewcząt na koniec roku w stosunku do liczby dziewcząt na początku roku.

2. Cenę pewnego towaru obniżono dwukrotnie raz o 10%, drugi raz o 15%. O ile procent należy podnieść cenę towaru aby wróciła ona do normy sprzed obniżek.

3. Cenę towaru obniżono o 25% a następnie podniesiono o 25%. Jakie zmiany nalezy dokonać żeby cena wróciła do wielkości sprzed zmian.
Wiolka 11:28:22
4.Cenę towaru podwyższono o 25% a następnie obniżono o 20% po tych zianach towar kosztuję o 24zł mniej niż na początku wyznacz cenę początkową.

1

Odpowiedzi

2009-12-13T11:44:00+01:00
1
wśród 100% uczniów dziewczęta stanowiły 40%

przy 95% uczniów dziewczęta stanowiły połowę uczniów, czyli 47,5%.

47,5% - 40%= 7,5%

Odp. liczba dziewczyn wzrosła o 7,5%
2
x-0,1x=0,9x
0,9x-0,9x*0,15=0,765

1-0,765=0,235
0,235*100%=23,5

3
x-0,25x=0,75
0,75+0,75x*0,25=o,9375
1-0,9375=0,0625
6,25 nalezy podniesc o 6,25