Zad.1
Liczbę 100 zapisz za pomocą pięciu trójek.
zad.2.
Ile istnieje liczb 10-cyfrowych podzielnych przez 9,w których zapisie dziesiętnym występują tylko 0 i 5?
zad.3
Ze stacji A wyrusza pociąg poruszający się z prędkością 60km/h.Po upływie 1h40min,po torze równoległym w tym samym kierunku,wyrusza pociąg i dogania pierwszy pociąg po upływie 2h.Zjaką prędkością jechał drugi pociąg?
zad.4
Średnia arytmetyczna sześciu liczb jest równa 345,a średnia czterech innych liczb jest równa 555.Ile wynosi średnia arytmetyczna wszystkich dziesięciu liczb?
zad.5
W prostokącie jeden bok stanowi 2/3 drugiego.Z wierzchołka prostokąta do środka dłuższego boku poprowadzono odcinek.Dzieli on prostokąt na dwie figury:trójkąt o obwodzie 12cm i trapez o obwodzie równym 18cm.Oblicz obwód prostokąta.

Proszę o zapisanie wszystkich obliczeń.Za poprawne rozwiązania dam NAJ.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T15:00:52+01:00
1.33*3+3:3=100
2.
5555555550
5555555505
5555555055
5555550555
5555505555
5555055555
5550555555
5505555555
5055555555 9 liczb
4.Można przyjąć że śr.aryt. 345 mają liczby:
344,344,344,346,346,346
Można przyjąć że śr.aryt. 555 mają liczby:
554,554,556,556
(344+344+344+346+346+346+554+554+556+556):10=4290:10=429
śr. aryt = 429
5.2*12+4*2=24+8=32
obw.=32 cm
3.
2 dogonił 1 w 3h i 40min
czyli 1 przejechał w tym czasie 220 km

czyli 2 miał prędkość 220 km/1 h 40 min
220km/100min


1 5 1
2009-12-15T15:26:40+01:00
AD.1
33*3+3:3=100
AD.2
5555555550
5555555505
5555555055
5555550555
5555505555
5555055555
5550555555
5505555555
5055555555 9 liczb
AD.4
344,344,344,346,346,346
554,554,556,556
(344+344+344+346+346+346+554+554+556+556):10=4290:10=429
śr. aryt = 429
5.2*12+4*2=24+8=32
obw.=32 cm
AD.3
2 dogonił 1 w 3h i 40min
czyli 1 przejechał w tym czasie 220 km

czyli 2 miał prędkość 220 km/1 h 40 min
220km/100min