Test kontrolny z matematyki pisało 150 Uczniów.Oceny bardzo dobre otrzymało 46 osób. czyli 1/3 dziewcząt i 2/7chłopców .Ile dziewcząt i ilu chłopców pisało ten test ??


Dziadek Stefan zbierał kiedyś znaczki pocztowe.Dzisiaj znaczki zbiera jego wnuk Jacek .Gdyby dziadek oddał Jackowi 150znaczków, to obaj mieliby ich tyle samo .Gdyby zaś oddał Jackowi trzy czwarte swojej kolekcji ,to zostałoby mu tyle znaczków ,ile Jacek ma teraz .Ile znaczków ma dziadek Stefan a ile Jacek??

Te zadania są z działu : układy równań


Proszę pomóżcie mi z tymi zadaniami :)))))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T15:44:08+01:00
Zad1.
x-dziewczyny
y-chłopcy

x+y=150
1/3x+2/7y=46 /*21

x+y=150
21/3x+42/7y=966

x+y=150 /*(-7)
7x+6y=966

-7x-7y=1050
7x+6y=966
y=84

x+y=150 /*(-6)
7x+6y=966

-6x-6y=-900
7x+6y=966
x=66

Odp. Test pisało84 chłopców i 66 dziewcząt.

zad.2

x-znaczki dzadka
y-znaczki Jacka

x-150=y+150
x-3/4x=y

x-y=300
1/4x-y=0 /*(-4)

x-y=300
-x+4y=0
y=100


x-150=y+150
x-3/4x=y

x-y=300 /*(-1)
1/4x-y=0

-x+y=-300
1/4x-y=0
x=400

Odp. Dziadek ma 400 znaczków o Jacek 100.