Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T03:25:14+01:00
Zadanie 15. (0-1)
Zasada
zachowania pędu spełniona jest: ...jeżeli układ jest układem izolowanym...

Zadanie 16. (0-1)
1 N jest to siła, która działając na ciało o masie 1 kg: ...nadaje mu przyspieszenie 1m/s²...

Zadanie 17. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wszystkich sił działających na ciało jest różna od zera to: ...przemieszcza się...