Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T14:36:36+01:00
Cytoplazma- stanowi środowisko wewnętrzne komórki. Jest to lekka, bezbarwna, półpłynna galaretowata substancja, która jest elastyczna i ciągliwa. Składa się z cytoplazmy podstawowej (cytozolu) oraz zawieszonych w nim struktur. W niej zawieszone są wszystkie organel, które chroni przed uszkodzeniem.
Jądro komórkowe- jest jednym z najważniejszych organelli komórkowych. Znajduje się w nim podstawowy materiał genetyczny decydujący rozmnażaniu się komórki, funkcjach i budowie całego organizmu. Składa się z otoczki jądrowej, jąderka i przestrzeni międzychromatynowej.
Błona komórkowa- jest zbudowana z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek. Odpowiada za pobieranie wody, soli mineralnych i pokarmu, wydzielanie substancji na zewnątrz (np. enzymów trawiennych), odbieranie bodźców ze środowiska zewnętrznego oraz procesy metaboliczne komórki.
Siateczka śródplazmatyczna- zwana retikulum endoplazmatyczne, składa się z systemu błon tworzących w cytoplaźmie układ kanalików, pęcherzyków i jamek.
Błonę siateczki śródplazmatycznej o grubości ok. 5 nm mogą pokrywać rybosomy, które nadają tej siateczce wygląd ziarnisty. funkcja układu siateczki śródplazmatycznej polega na wyworzeniu odrębnego środowiska w cytoplaźmie.
Endosomy- pęcherzyki, ograniczone pojedynczą błoną śródplazmatyczną, tworzące się w procesie endocytozy i występujące w komórkach eukariotycznych.
Aparat Golgiego- jest bardzo ważnym organellum komórkowym, w którym zachodzi synteza cukrów złożonych, składników potrzebnych do budowy ściany komórkowej, a także dochodzi do modyfikacji różnych zawiązków.
Mitochondrium- zachodzą w nim procesy będące głównym źródłem energii (w postaci ATP) dla komórki, w szczególności proces fosforylacji oksydacyjnej, zachodzący w błonie wewnętrznej mitochondriów. Składa się z błony wewnętrznej, błony zewnętrznej, macierzy mitochondrialnej, grzebienia mitochondrialnego, rybosomów i ziarnistości.
Rybosomy- maja kształt kolisty a tworzy je głównie rybosomowy kwas nukleinowy oraz białka. Zasadniczą rolą rybosomów jest udział w syntezowaniu białek na nici matrycowej.