Górna warstwa gleby grubości 30cm jest bardzo bogata w organizmy żywe.Na działce o wymiarach 100m x 100m żyje w tej warstwie około 10 ton bakteri, 4 tony dżdżownic, 0,37 tony pierwotniaków, 0,14 tony glonów oraz 0,017 tony owadów.Ile poszczególnych żyjątek można znaleźć na działce
a:12 razy większej?
b:2,5 razy większej?
c:1,28 razy większej?

1

Odpowiedzi

2009-12-13T14:31:03+01:00
A)12razy
bakterie:12*10t=120ton
dżdżownice:12*4=48ton
pierwotniaki:12*0,37=4,44 tony
glony:12*0,14=1,68tony
owady:12*0,017=0,204tony
b)2,5razy
bakterie:2,5*10=25 ton
dżdżownice:2,5*4=10 ton
pierwotniaki:2,5*0,37=0,925ton
glony:2,5*0,14=0,35ton
owady:2,5*0,017=0,0425 tony
c)1,28razy
bakterie:1,28*10=12,8tony
dżdżownice:1,28*4=5,12t
pierwotniaki:1,28*0,37=0,4736t
glony:1,28*0,14=0,1792t
owady:1,28*0,017=0,02176t