Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-03T14:52:53+02:00
Odbiór jakościowy towarów - sprawdzenie cech towaru i porównanie ich z cechami podanymi w zamówieniu, dowodzie dostawy i deklarowanymi przez wytwórcę na opakowaniu oraz sprawdzenie, czy przyjmowane towary spełniają normy i mają odpowiednią jakość.
7 3 7
2010-04-03T15:15:05+02:00
Sprawdzenie rzeczywistych cech towaru i porównanie ich z cechami podanymi w zamówieniu, dowodzie dostawy i deklarowanymi przez wytwórcę na opakowaniu oraz sprawdzenie, czy przyjmowane towary odpowiadają normom i standardom jakościowym.
5 3 5