Odpowiedzi

2009-09-08T12:10:40+02:00
Rzut pionowy jest szczególnym przypadkiem rzutu ukośnego.

Gdzie:

* g - przyspieszenie ziemskie,
* m - masa ciała,
* a - przyspieszenie,
* v - prędkość,
* t - czas,
* h - wysokość wznoszenia ciała, liczona od miejsca rzutu,
* h0 - wysokość miejsca rzutu od powierzchni ziemi,
* hc - wysokość całkowita, liczona od powierzchni ziemi,
* hm - wysokość maksymalna wznoszenia ciała,
3 2 3