Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T13:51:42+01:00
A=Δv/t
80km/h≈ 22,(2) m/s
Δv= vk-vp= 0 - 22,(2) = - 22.(2) m/s
a= -22.2/ 40
a= -0,(5) m/s²
2009-12-13T13:59:24+01:00
Dane:
v= 80 km/h
t= 40s

szukamy:
a=?

wzór:
a= v : t

rozwiązanie:
1 km/h = 1*(1000m : 3600s)
80km/h= 80*(1000m : 3600s)= 22,2222222222... m/s ~ ok.22,22 m/s
znak * czyli mnożenie
znak : czyli dzielenie

a= v :t

a= 22,22 m/s : 40s= 0,5555... m