Odpowiedzi

2009-12-13T14:11:27+01:00
Zaproponuj doświadczenie, w którym odróżnisz butan od butynu. Określ ( temat,przebieg,obserwacje,wnioski)

Wskaźnikem, który wykorzystuje się to rozróżnienia węglowodorów nasyconych od nienasyconych jest reakcja z wodą bromową.

Doświadczenie.
T: Reakcja odróżniająca butyn do butanu.
P: Przygotowujemy dwie probówki z wodą bromową. Ma ona zabarwienie brunatne. Następnie do probówek zanurzamy rurki z wydzielającym się gazem.
O: W jednej probówce woda bromowa odbarwiła się, w drugiej nie zauważyliśmy zmian.
W: Do probówki, w której odbarwiła się woda bromowa doprowadzono butyn. Zaszła reakcja addycji (przyłączania), do drugiej doprowadzony gazy był butanem. Nie nastąpiło odbarwienie wody bromowej.

Uwaga do odpowiedzi LOKISA. Na pewno jeden i drugi związek jest związkiem organicznym. Różnią się tylko tym, że butan między atomomi węgla ma wiązania pojedyncze, czyli jest związkiem nasyconym, a butyn ma jedno wiązanie podtójne, czyli jest węglowodorem nienasyconym. Pozdrawiam.