Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T13:51:59+01:00
Benedyktyńska praca - w średniowieczu nie było dobrego dostępu do książek, dlatego mnisi je przepisywali ręcznie. Praca ta była mozolna i ciężka, dlatego nazywa się benedyktyńską.
Barbarzyńca - w starożytności dla Greków i Rzymian człowiek, który nie mówił ich językiem.
Jahwe - Bóg Żydów
72 4 72
2009-12-13T14:22:40+01:00
A)benedyktyńska praca-praca żmudna, długotrwała, wymagająca niezwykłej cierpliwości, wytrwałości

b)barbarzyńca-[gr. barbaros, cudzoziemiec, obcy, dziki], u starożytnych Greków pierwotnie człowiek mówiący innymi niż grecki językami, cudzoziemiec, później przedstawiciel innej, niższej kultury.

c)Jahwe-powszechnie przyjęta wersja wymowy tetragramu JHWH; w Starym Testamencie imię Boga jedynego, który objawił się Mojżeszowi i zawarł przymierze z ludem Izraela; w okresie pobiblijnym obowiązywał zakaz jego wymawiania, a przy recytacji tekstów biblijnych i liturgicznych wymawiano Adonaj.
1 5 1