2. W czasie wzajemnego pocierania dwóch ciał niektóre elektrony walencyjne z jednego ciała........... do drugiego. Ciało, które traci elektrony ma ich ................. i zyskuje wypadkowy ładunek................. Natomiast ciało, które ............. elektrony ma ich nadmiar, więc uzyskuje wypadkowy ładunek................. . Całkowity ładunek układu tych ciał .....................
W SI jednostką ładunku jest.....................
3. Czy ciało naelektryzowane ma inną masę niż to samo ciało nienaelektryzowane? uzasadnij swoją wypowiedź.

2

Odpowiedzi

2009-12-13T13:57:31+01:00
W czasie wzajemnego pocierania dwóch ciał niektóre elektrony walencyjne z jednego ciała......przechodzą..... do drugiego. Ciało, które traci elektrony ma ich .......mniej.......... i zyskuje wypadkowy ładunek.....dodatni............ Natomiast ciało, które .......pobiera...... elektrony ma ich nadmiar, więc uzyskuje wypadkowy ładunek.........ujemny........ . Całkowity ładunek układu tych ciał ......jest zerowy...............

3. Różnice mas stanowią pobrane bądź oddane elektrony, więc różnica niby jest jednakże jest bardzo mała i nie jesteśmy jej w stanie zauważyć (ponieważ masa elektronów jest bardzo mała).
2009-12-13T13:58:20+01:00
...ciała przechodzą do drugiego...ma ich niedomiar i zyskuje wypadkowy ładunek dodatni.NAtomiast ciało które ma pobiera elektrony ma ich nadmiar i uzyskuje wypadkowy ładunek ujemny. Całkowity ładunek układu Ciał się nie zmienia...jednostką ładunku jest Kulomb.

Ciało naelektryzowane posiada różną masę. Związane jest to z niedomiarem lub nadmiarem ładunku...a jak wiadomo każdy ładunek ma okresloną masę