Potrzebuje streszczenie taj ewangelii :Rzesze pytały go, mówiąc: "Co mamy zrobić?" 11 Odpowiadając mówił im: "Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; kto ma jedzenie, niech tak samo czyni". 12 Również poborcy podatków przyszli po chrzest i zapytali go: "Nauczycielu, co mamy zrobić?" 13 A on im rzekł: "Niczego więcej nie róbcie niż to, co jest wam nakazane". 14 Pytali go i żołnierze, mówiąc: "A my co mamy zrobić?" Odpowiedział im: "Na nikim nie wymuszajcie pieniędzy, nikogo fałszywie nie oskarżajcie, obywajcie się waszym żołdem". 15 Ponieważ lud pełen był jakiegoś oczekiwania i wszyscy zastanawiali się w swoich sercach nad Janem, czy nie jest on Mesjaszem, 16 Jan wyjaśnił wszystkim, mówiąc: "Ja was chrzczę wodą, idzie natomiast mocniejszy ode mnie i ja nie jestem godny, aby rozwiązać rzemień Jego sandałów. On was ochrzci w Duchu Świętym i w ogniu. 17 Ma on w swoim ręku szuflę do wiania, aby dokonać oczyszczenia na swoim klepisku i aby zebrać ziarna w swoim spichrzu. A plewy spali ogniem nieugaszonym". 18 I jeszcze wiele innych wezwań kierował do ludu, głosząc dobrą nowinę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T16:44:08+01:00
Jan Chrzciciel chrzcił ludzi nad rzeką Jordan. Wielu przychodziło do niego i pytało, co maja robić, by dobrze żyć. Odpowiadał, że mają dzielić się z innymi i nikogo nie uciskać. Ludzie, którzy go słuchali, zastanawiali się, czy przypadkiem nie jest on Mesjaszem. Jan odpowiedział, że nie, bo on chci wodą, a za nim idzie mocniejszy, który będzie chcił Duchem świętym, i któremu nie jest on godzien rozwiązać rzemyka u sandałów, czyli Jezus.